@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา รับการตรวจติดตามลงพื้นที่โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16-17 ณ บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา รับการตรวจติดตามลงพื้นที่โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จากผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16-17 ณ บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

📝วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. นายไพบูลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 16-17 ตรวจติดตามเเละให้คำเเนะนำการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน โครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถีระดับจังหวัด และแนะนำ เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี ให้มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ณ บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

📌ในการนี้ นายชำนาญ  บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอภูซาง ผู้นำชุมชนบ้านปงใหม่ เเละนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดร่วมรับมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน ให้ข้อมูล ปัญหาเเละอุปสรรคในการดำเนินงาน ☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆

🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)