📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในอนาคต

📣@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในอนาคต
📝วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในอนาคตผ่าน VDO ในการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในอนาคต
โดยมี นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, นายประวิช สุขุม เลขานุการร่วมภาคเอกชน, นางต้องใจ ธนะชานันท์ กรรมการ ผจก.บ.ประชารัฐประเทศไทย ร่วมเสวนาความคาดหวังทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐในอนาคต เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมทีเค โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น ถนน แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
📡ในการนี้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนางปติมาพร ตั๋นเต็ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
☆Phayao Wellness : พะเยา เมืองน่าอยู่☆
🔊📰สพจ.พะเยา รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)