@จังหวัดพะเยา>>>บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาฯ พร้อมด้วยกรรมการบริษัทและนักพัฒนธุรกิจชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาบริษัทฯให้ก้าวไกล ปี 2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมหารือเตรียมความพร้อมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานแผนการขับเคลื่อนพัฒนาบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาฯ โดยมี นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาฯ พร้อมด้วยกรรมการบริษัทและนักพัฒนธุรกิจชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาฯ พร้อมด้วยกรรมการบริษัทและนักพัฒนธุรกิจชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อนแผนพัฒนาบริษัทฯให้ก้าวไกล ปี 2562
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมหารือเตรียมความพร้อมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานแผนการขับเคลื่อนพัฒนาบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาฯ โดยมี นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยาฯ พร้อมด้วยกรรมการบริษัทและนักพัฒนธุรกิจชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)