@จังหวัดพะเยา>>>พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายอาจณรงค์ สัตยพานิชย์ สื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) ภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง จังหวัดพะเยา บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายอาจณรงค์ สัตยพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) พร้อมข้าราชการกรมฯ สื่อมวลชน พื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ชมทัศนียภาพกว๊านพะเยา สักการะพ่อขุนงำเมือง ชมสถาปัตยกรรมวัดอนาลโยทิพยาราม และชมการสาธิตจักสานผักตบชวา บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา นายวิศิษฏ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ

@จังหวัดพะเยา>>>พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายอาจณรงค์ สัตยพานิชย์ สื่อมวลชนเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) ภายใต้โครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village) 8 เส้นทาง จังหวัดพะเยา บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายอาจณรงค์ สัตยพานิชย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเยี่ยมชมหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (Press Tour) พร้อมข้าราชการกรมฯ สื่อมวลชน พื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ชมทัศนียภาพกว๊านพะเยา สักการะพ่อขุนงำเมือง ชมสถาปัตยกรรมวัดอนาลโยทิพยาราม และชมการสาธิตจักสานผักตบชวา บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 4 และ 8 ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา นายวิศิษฏ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา และข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ ☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)