@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00-14.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ดำเนินรายการวิทยุ รายการ “อสมท.เพื่อชุมชน” ทางสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยาและงานตามนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จัดงานร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ของดีวิถีชุมคนพะเยา ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 และพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 13.00-14.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ดำเนินรายการวิทยุ รายการ “อสมท.เพื่อชุมชน” ทางสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์งานตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยาและงานตามนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จัดงานร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย ของดีวิถีชุมคนพะเยา ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2561 และพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดพะเยา☆ Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่ ☆

(Visited 1 times, 1 visits today)