@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนงานสรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างพัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น1 (หลังเก่า)

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ และทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนงานสรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระหว่างพัฒนาการจังหวัดพะเยา หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอ รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (1เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น1 (หลังเก่า)☆Phayao Wellness: พะเยาเมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)