@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดบูธนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น1 (หลังเก่า)

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประกวดบูธนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น1 (หลังเก่า)☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)