@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.  นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 15/2561  ผ่านระบบ Video Conference  โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับฟังประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น1 (หลังเก่า)

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.  นายสมหวัง  พ่วงบางโพ  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 15/2561  ผ่านระบบ Video Conference  โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมรับฟังประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น1 (หลังเก่า)☆Phayao Wellness : พะเยาเมืองน่าอยู่☆

(Visited 1 times, 1 visits today)