พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ท่ามกลางบรรยากาศของความอบอุ่น มิตรไมตรี ยิ้มแย้มแจ่มใส ของผู้มาร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวเมืองเหนือ “ปี๋ใหม่เมือง” หรือ “ประเพณีสงกรานตบ้านเรา.. ณ จวนผู้ว่าราการหลังใหม่.. เมื่อวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา บ่ายโมงครึ่ง..

ในพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา(นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ) ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา บ่าย 13.30 น..มีหัวหน้าส่วนราชการ ท้องถิ่นและประชาชนชาวพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก..

หลังจากนั้น..ได้เดินทางต่อไป ณ ริมสถานีประมงน้ำจืด..ข้าราชการพัฒนาชุมชน ได้ร่มกันร่วมพิธีรดน้ำดำหัว ท่านประจญ ปรัชสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาต่อไป..

นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา นำข้าราชการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน..{{คลิปข่าว}}

(Visited 1 times, 1 visits today)