พะเยาประชุมคณะทำงานตามโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ(พชร.)

จังหวัดพะเยาประชุมคณะทำงานตามโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ(พชร.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านตามโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ(พชร.) เมื่อวันที่ 21 เมษายน 32560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา  ศาากลางจังหวัดพะเยา โดย มีนายวัฒนา  เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานฯ

โดยมีแผนการติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านตามโครงการแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ(พชร.) หรือ หมู่บ้านปิดทองหลังพระ  ในช่วงระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560  (26 เมย.2560 บ.อิงโค้ง หมู่ 5 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว และ บ.แม่ต๋อมใน หมู่ 7 ต.สันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา  วันที่ 27 เมย.2560 บ.หล่ายทุ่ง หมู่ 6 ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน)

และมีแผนการออกตรวจเยี่ยมหมู่บ้านปิดทองหลังพระ ปี 2560 ช่วงระหว่างวันที่ 3-6 พค.2560 บ.ห้วยไฟวัฒนา หมู่ 13 ต.ภูซาง อ.ภูซาง,บ.ปี้ใหม่ หมู่ 10 ต.เวียง อ.เชียงคำ,บ.ห้วยสิงห์ หมู่ 1 ต.ปง อ.ปง,บ.เซี๊ยะ หมู่ 4 ต.จุน อ.จุน,บ.ปงเสด็จ หมู่ 9 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ และ บ.ป่าแฝกดอย หมู่ 4 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ…

(Visited 1 times, 1 visits today)