{{พะเยา]] นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาบรรยายพิเศษตามโครงการชุมชนเกื้อกูลแก่แกนนำหมู่บ้าน จาก 6 ตำบล ของอำเภอแม่ใจ เป้าหมาย 100 คน ณ หอประชุมอำเภอแม่ใจ

{{พะเยา]] นายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดพะเยาบรรยายพิเศษตามโครงการชุมชนเกื้อกูลแก่แกนนำหมู่บ้าน จาก 6 ตำบล ของอำเภอแม่ใจ เป้าหมาย 100 คน ณ หอประชุมอำเภอแม่ใจ

(Visited 1 times, 1 visits today)