{{พะเยา}}โมเดล”หนึ่งบ่อหล่อเลี้ยงชีวิต”..ทางรอดขอเกษตรกรกับโมเดลนี้ โดย นายภูทรัพย์ ศุภนาถเกรียงไกร แห่ง บ.เป์๋อยเปียง หมู่ 14 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

หลังจากที่ผ่านภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เมื่อปลายปี 2540 นายภูทรัพย์ ศุภนาถเกรียงไกร วิศวกรที่ผันชีวิต จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ไปสู่ชีวิตเกษตรกร เนื่องจากพิษเศรษฐกิจตกต่ำ
กับผลงานริเริ่มสร้างสรรค์ ศึกษาเรียนรู้เดาผิดเดาถูกมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เขาได้ค้นพบทางออกของเกษตรกร ในยุคเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงที่สั่งสอนไว้ ด้วยโมเดล “หนึ่งบ่อหล่อเลี้ยงชีวิต” จนเห็นประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากโมเดลนี้
บ่อเล็ก ๆ ขนาด 2 คูณ 5 เมตร ลงทุนต่ำ สามารถผลิตแหล่งอาหารหล่อเลี้ยงครอบครัวได้บริโภค เหลือจำหน่ายเป็นรายได้ ปลา,ผักสวนครัวต่างๆ,ไก่..ประโยชน์คุ้มว่า พท.1ไร่ สามารถทำเงินได้ 1 ล้านต่อปี ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ท่านภูทรัพย์กล่าวว่า พร้อมที่จะถ่ายทอดเป็นวิทยาทานแก่ชาวพะเยา สามารถติดต่อขอความรู้เพิ่มเติมได้ที่ นายภูทรัพย์ ศุภนาถเกรียงไกร บ้านเลขที่ 234 บ.เป์๋อยเปียง หมู่ที่ 14 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา โทร.087-1856974
ขอขอบคุณภูทรัพย์ฟาร์มที่ได้นำโมเดล “หนึ่งบ่อหล่อเลี้ยงชีวิต” มาสาธิตและแสดงเป็นความรู้แก่แกนนำที่เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนเชิยงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 25กพ.2559 ที่ผ่านมา..{{คลิปข่าว}} http://bit.ly/24w4QWU

(Visited 1 times, 1 visits today)