{{พะเยา}} จุดที่ 3 การอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ..กลุ่มเป้าหมายจาก อ.เชียงคำและ อ.ภูซาง จำนวน 619คน

วันพฤหัสบดีที่ 25 กพ.2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อ.เชียงคำ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.พะเยา จัดการอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559 กลุ่มเป้าหมาย อ.เชียงคำและ อ.ภูซาง จำนวน 619คน ประธานเปิดและมอบนโยบาย โดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา{{ภาพกิจกรรม}} http://on.fb.me/1TCekuK {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/21lkyoU

(Visited 1 times, 1 visits today)