{{พะเยา}}การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง. ตามโครงการขับเคลื่อนความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จุดที่ 1 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง. ตามโครงการขับเคลื่อนความเข้มแข็งตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จุดที่ 1 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมอำเภอดอกคำใต้. จังหวัดพะเยา กลุ่มเป้าหมาย จากอำเภอภูกามยาวและอำเภอดอกคำใต้ กลุ่มเป้าหมาย แกนนำหมู่บ้าน จำนวน 454 คน ประธานเปิด โดย นายศุภชัย. เอี่ยมสุวรรณ. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา…{{ภาพกิจกรรม}} http://on.fb.me/1RlBCTF {{คลิปข่าว}} http://bit.ly/1QwMKtC

(Visited 1 times, 1 visits today)