ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 10.45 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรรมตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดพะเยา ในการนี้ มีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยาและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ โรงเรียนเจริญใจ หมู่ที่ 8 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เว [...]

17 สิงหาคม 2561 / 17:13 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน อำเภอละ 5 หมู่บ้านๆละ 2 กลุ่มอาชีพ ณ ทีว่าการอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09 [...]

17 สิงหาคม 2561 / 17:06 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอจุน
อำเภอแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ

คลังความรู้