ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 20 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและอำเภอจุน นำโดย นางทิพย์วรรณ แก้วทอง พัฒนาการอำเภอ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา โดยมีกิจกรรมสาธิตการทอเสื่อก๊กของสัมมาชีพชุมชน ม.2 ต.ทุ่งรวงทอง การแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ของอำเภอ คลีนิคกองทุนหมู่บ้านฯ และ กิจกรรมรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 20 มีนาคม 2561 เจ้าหน้า [...]

20 มีนาคม 2561 / 16:32 น.

OTOP

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่19 มีนาคม2561 เวลา13.00 น.นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางปติมาพร ตั๋นเต็ม ผู้ช่วยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนางสาววิภารัตน์ ไฝเครือ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมจัดรายการวิทยุ “อสมท.เพื่อชุมชน” เพื่อให้ข้อมูลการพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP. งานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ณ สถานีวิทยุ อสมท.พะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่19 มีนาคม2561 เวลา13.00 [...]

19 มีนาคม 2561 / 16:50 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ

คลังความรู้