ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดกหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน และทีมงานนักวิชาการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา จัดโครงการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ประชาชน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน อำเภอละ 5 หมู่บ้านๆละ 2 กลุ่มอาชีพ ณ ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09 [...]

14 สิงหาคม 2561 / 16:25 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

>>จังหวัดพะเยา@วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 รับประทานเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และประทานพระดำรัสแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา ทีมงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา และผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดพะเยาเข้าร่วม ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

>>จังหวัดพะเยา@วันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 [...]

14 สิงหาคม 2561 / 16:17 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอจุน
อำเภอแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ

คลังความรู้