ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดพะเยา (คสป.) ด้านท่องเที่ยวโดยชุุมชน ลงพื้นที่ปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มท่ิองเที่ยวเชิงวันฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะกรรมก [...]

23 มีนาคม 2561 / 15:36 น.

ประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางนันทิยา ยาเจริญ พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา นำกองทุนชุมชนอำเภอเชียงม่วน จำนวน 100 คน ศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (โครงการตามงบพัฒนาจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2561) ณ บ้านโป่งเทวี หมู่ที่ 2 ต.บ้านโป่ง และบ้านเวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09. [...]

22 มีนาคม 2561 / 18:16 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ

คลังความรู้