ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมใจขับเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมดอกคำใต้ โรงแรม วีซี ดอกคำใต้ *ในวันที่ 16 พฤศจิการยน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นพบปะมอบแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นวันที่ 2 ของการอบรมฯ และพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนแต่ละอำเภอได้วางแผนการดำเนินโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมดอกคำใต้ โรงแรม วีซี ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>พช.พะเยา ร่วมใจขับเคลื่อนเพิ่ม [...]

16 พฤศจิกายน 2561 / 15:01 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอจุน
อำเภอแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ

คลังความรู้