ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 23 เมษายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ไชยเมือง ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดพะเยา ร่วมขอพร นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประทศไทยจังหวัดพะเยา (สวท.พะเยา) และนายทรงวิทย์ ดิษฐวุฒิ นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสฮ่วมสืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปี 2561 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประทศไทยจังหวัดพะเยา และสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 23 เมษายน 2561 นายชำนาญ [...]

23 เมษายน 2561 / 17:20 น.

ประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>วันที่ 22 เมษายน 2561 นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ/พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบตำบลสันป่าม่วง และผู้นำหมู่บ้านท่องเที่ยวเป้าหมาย จำนวน 2 หมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจรวบรวมเชื่อมโยงอัตลักษ์และสร้างการมีส่วนรวมในชุมชนตามโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP Village) 8 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

@จังหวัดพะเยา>>วันที่ 22 เมษายน 2561 นายชำนาญ บุด [...]

23 เมษายน 2561 / 10:37 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ

คลังความรู้