ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนายอำนวย เชื้อหมอ (ลุงนวย) พนักงานขับรถ

ชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายอำนวย เชื้อหมอ (ลุงนวย) พนักงานขับรถ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา กับรางวัลเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรือ รางวัลครุฑทองคำ ประจำปี 2559 ในโอกาสจะเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 1 เมษายน 2560 วันข้าราชการพลเรือน ณ ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร [...]

29 มีนาคม 2560 / 06:45 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานโฮมสเตย์ การบริหารจัดการโฮมสเตย์ดีเด่น(อบรมโฮมสเตย์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน)

อบรมโฮมสเตย์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 23 [...]

24 พฤษภาคม 2560 / 14:04 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมร่วมหับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผน หรือขับเคลื่อนแผนชุมชน ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ(ปิดทองหลังพระ)..

การประชุมร่วมหับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำแผน หรื [...]

24 พฤษภาคม 2560 / 13:26 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้

คลังความรู้