ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2561 พร้อมทั้งนางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ

@จังหวัดพะเยา>>>23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. [...]

23 พฤษภาคม 2561 / 15:12 น.

ประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>22 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งหน่วยงานภาคีทั้งภาคราชการและเอกชน ร่วมงานแถลงข่าว เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 “เวียนเที่ยนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 33 จังหวัดพะเยา” ณ ลานพญานาค อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ดโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายสมัย คำชมพู ปลัดจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการแถลงข่าว อำนวยการจัดงานโดยเทศบาลเมืองพะเยา/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

@จังหวัดพะเยา>>>22 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. [...]

22 พฤษภาคม 2561 / 21:17 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ

คลังความรู้