ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนายอำนวย เชื้อหมอ (ลุงนวย) พนักงานขับรถ

ชาวพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนายอำนวย เชื้อหมอ (ลุงนวย) พนักงานขับรถ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา กับรางวัลเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น หรือ รางวัลครุฑทองคำ ประจำปี 2559 ในโอกาสจะเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันที่ 1 เมษายน 2560 วันข้าราชการพลเรือน ณ ที่ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร [...]

29 มีนาคม 2560 / 06:45 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

กาดแลงหรือโข่งวัฒนธรรมลื้อและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ [...]

17 สิงหาคม 2560 / 02:43 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้
อำเภอดอกคำใต้

คลังความรู้