ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้จัดเก็บข้อมูล และผู้บันทึกข้อมูลดีเด่น ระดับจังหวัด ในการการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ดีเด่น สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมีนางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ตัวแทนพัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวรายงาน ในที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 9/2561 ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 5

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 09 [...]

26 กันยายน 2561 / 13:46 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางอำไพ บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำ ครั้งที่ 9/2561 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 4

@จังหวัดพะเยา>>>วันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 08 [...]

26 กันยายน 2561 / 13:33 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอจุน
อำเภอแม่ใจ
อำเภอแม่ใจ

คลังความรู้